hardesh@davesar.com
 098143 15346

Anureet Kaur

S-7.0, R- 6.5

Arman Sharma

L-7.0, R-6.5

Kanika Vig

6.5 Band

Sonalpreet Kaur

L-8.0, R- 8.0

Pawanpreet Singh

L -8.0, R-7.0

Sarvjot Singh

L- 8.5, W- 6.5

Shitika Sehgal

R- 7.0, W -6.5

Simran Kaur

L-8.0, S-7.0

Simran Singh Dhanju

R- 8.0, L-6.5

Sushant Bhalla

W-6.5, L-6.5

Saiyam Bedi

6.5 Band

Sunidhi Kalia

R-9.0, L- 8.0

Pragti Sharma

L-8.5, R-7.0

Rozandeep Kaur

L- 8.0, R-6.5

Anshuman Sharma

L-7.0, R- 6.5

Amandeep Kaur

S- 7.0, R-6.5

Ashmeet Singh

R- 8.0, L- 7.5

Kanika Avasthi

L - 8.0, R- 8.0

Kunal Sharma

L-8.0, S-7.0

Ribhav Kundra

R -9.0, W-7.0

Navjeet Virk

L- 8.5,R- 8.5, Ovr-7.5

Manroop Singh

L- 8.5, S-7.0

Abhijot Singh

L-7.0, S- 7.0

Gurleen Kaur

L-7.0, R-7.0

Pankush Mehra

L- 7.0, R- 7.0

Samreen Kaur

S- 7.5, L- 7.5

Ritika Sharma

L - 7.5, S- 6.5

Raghav Khanna

L-9.0, S-7.5

Mr. Lovepreet Singh

L- 8.5, R-8.0

Mr. Keshav Kochhar

L-8.0, R- 8.0, Ovr-7.0

Disha Gupta

L-7.0, R-7.0

Upanshu

L-7.0, S-6.5

Gautam Sehgal

L-8.5, R-8.0

Amritpal Kaur malhi

L- 8, R- 8.5

Mrs. Neha

L- 8.0,S- 7.5,Ovr -7.0