amritsar@davesar.com
 098143 15346

Anureet Kaur

6.5 Band

Arman Sharma

6.5 Band

Kanika Vig

6.5 Band

Kunal Sharma

7.0 Band

Pawanpreet Singh

7.0 Band

Sarvjot Singh

7.0 Band

Shitika Sehgal

6.5 Band

Simran Kaur

7.0 Band

Simran Singh Dhanju

6.5 Band

Sushant Bhalla

6.0 Band

Saiyam Bedi

6.5 Band